תקנון האתר

כללי
אתר האינטרנט www.thedrisco.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון דריסקו המוקם ברחוב אוארבך , תל-אביב. אתר האינטרנט עומד בתקני אבטחה PCIDSS, ביניהם SSL.

הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 03-741-0000 או באמצעות שימוש באתר זה. כל המזמין לינה דרך אתר זה מצהיר, כי קרא את תקנון זה, כי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/ או כנגד מי מטעמם, לרבות בעניינים הקשורים לביצוע ההזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.

הזמנת לינה במלון דריסקו וכל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי ובכפוף לאמור לעיל החברה מתחייבת לכבד את הזמנתו. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון, או בהתאם למדיניות הביטולים. יחד עם זאת המלון שומר לעצמו הזכות לבדוק את תקינות כרטיס האשראי ואף לקבל מחברת האשראי אישור מוקדם לערך הכספי של הלילה הראשון של השהייה במלון. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על המזמין להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

תנאים והגבלות
א. המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לאזרחים ישראלים בלבד.
ב. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות הנזכרות לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
ג. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר.
ד. הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ה. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
ו.הזמנת חדר או סוויטה במלון דריסקו תל אביב מקנה שימוש בחדר ובשטחיו הציבורים למזמין החדר בלבד, לפי מה שהוגדר בהזמנה בחדר. אורחים המזמינים חדר או סוויטה לצורך אחר שאינו לצורך מגורים בלבד, לדוגמא, בין היתר, השכרת חדר או סוויטה לשם התארגנות לאירוע או חתונה, מתבקשים לעדכן על כך את המלון מראש ובכתב. המלון שומר לעצמו את הזכות לסרב לכך ובכל מקרה יצוין כי השכרת החדר לשם התארגנות לחתונה או אירוע כרוכה בתשלום נוסף של פעמיים עלות החדר ובכל מקרה לא פחות מסך של 2,500 ₪, לא כולל מע"מ."

המלון
ו. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השטי.
ז. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שר השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף ח'. לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ המשתמש בכך. פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להכלל במאגר המידע של החברה.
ח. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו.

ביטול הזמנה
דמי ביטול:
ביטול או שינוי בפרטי ההזמנה שיתקבל עד 24 שעות לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 (שעון ישראל) לא יחויב בדמי ביטול.
ביטול או שינוי בפרטי ההזמנה של סוויטות שיתקבל עד 48 שעות לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 (שעון ישראל) לא יחויב בדמי ביטול.

סמכות שט
כל סכסוך ו/או מחלוקת הקשורים לשימוש באתר ו/או לשהייה במלון יתבררו אך ורק על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל-אביב, ולא בפני אף ערכאה אחרת
ט.ל.ח.