חזרה לשגרה

לקראת ביקורכם במלון דריסקו נערכנו לשגרה חדשה ונקטנו את האמצעים הבאים:
  • הותקנו מתקני חיטוי ואלכוג'ל ברחבי המלון
  • צוות המלון הוכשר והודרך היטב בנושא תקנות משרד הבריאות
  • סטנדרט הניקיון בחדרים גבוה כתמיד.
  • ארוחות בוקר ושירות חדרים יוגשו על פי הנחיות משרד הבריאות.
מצפים לראותכם בקרוב